Miten lämpöpumppu toimii?

Lämpöpumppuja on erityyppisiä. Jotkut edellyttävät suuria investointeja ja laajaa työtä kiinteistössä. Esimerkiksi maalämpöpumppu ottaa auringosta varastoitunutta energiaa 90-220 metriä syvälle poratusta rei’ästä tai 200-600 metriä pitkästä keräysputkistosta, joka on upotettu maahan tai vesistöön. Molemmat vaativat suuria töitä ja investointeja.

Ilmasta ilmaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu (eli ilmalämpöpumppu) on helppo ja nopea asentaa olemassa olevien lämmitysmuotojen rinnalle. Hankinta tuottaa heti selvää säästöä, mukavuutta ja on myös ekoteko, sillä pumppu vähentää rakennuksen hiilijalanjälkeä. (Lue lisää ilmalämmön eduista täältä).

Lämpöpumppu siirtää kylmäaineen kautta lämpöä maaperästä tai ulkoilmasta sisätiloihin, myös pakkasilla. Maalämmössä maahan varastoitunut lämpö siirretään vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, ilma-vesilämmössä taas ilmasta vesijärjestelmään. Ilmalämmössä lämpö siirretään ulkoyksiköltä sisäyksikköön, jossa puhallin siirtää sen suoraan huonetilaan – ilmalämpö ei siis lämmitä vettä eikä ole sopiva ainoana lämmönlähteenä.

Miten se toimii?

Lämmityksessä ilmalämpö toimii kuten jääkaappi tai pakastin, mutta toisin päin. Ilmalämpöpumppuun kuuluu sisä- ja ulkoyksikkö sekä niiden välinen putkitus ja johdotus. Ulkoyksikön puhallin vetää ilmaa ulkoyksikön läpi, ja kylmäaineen ominaisuudet sitovat ohivirtaavan ilman lämpöä itseensä. Kompressori nostaa painetta joka nostaa kylmäaineen lämpötilaa. Putket siirtävät lämmön sisäyksikölle, jossa puhallin siirtää lämmön sisäilmaan. (Enemmän tietoa tästä prosessista sekä muuta mielenkiintoista löytyy esim. Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen sivuilta.)

Sisäyksikön oikea sijoitus on tärkeää, jotta pumpusta saadaan mahdollisimman hyvä hyöty. Sijoituksesta sovitaan yhdessä asentajan kanssa. Ulkoyksikkö asennetaan mahdollisimman lähelle sisäyksikköä – yleensä tämä tarkoittaa samaa seinää talon ulkopuolella mutta sen voi sijoittaa muuallekin, kuten nurkan taakse. Tästäkin sovitaan yhdessä asentajan kanssa. Laitteen toiminnan kannalta on tärkeää, että yksiköiden välinen putkiveto ei ole liian pitkä. Ulkoyksikön paikkaa valittaessa on syytä miettiä myös lämmityskaudella tuotettua vettä, joka tippuu ulkoyksiköstä. Viilennyksessä vettä tippuu sisäyksiköstä; tämä tippavesi johdetaan sisäyksiköltä joko seinän läpi muiden putkien kanssa ulkoyksikölle, tai sisätiloissa sopivaan paikkaan (esimerkiksi viemäriin tai lattiakaivolle).